Dla mediów

kontakt:

Agnieszka Różyńska

pr menager

795 577 022

a.rozynska@scenarobocza.pl