NOWA GENERACJA – konkurs rezydencyjny

wrzesień 2017

Protokół z posiedzenia Jury w konkursie „NOWA GENERACJA” zorganizowanego w ramach projektu SCENA ROBOCZA, z dnia 28.06.2017 r.

 

Do Konkursu „Nowa Generacja” organizowanego przez Centrum Rezydencji Teatralnych SCENA ROBOCZA zakwalifikowano 30 projektów.

 

Jury w składzie:

 

1. Piotr Dobrowolski
2. prof. Izabela Gustowska
3. Aleksandra Kołodziej

 

po zapoznaniu się ze wszystkimi projektami postanowiło przyznać tytuł Laureata Konkursu:

 

Romuald Krężel / Monica Duncan / Emmilou Roßling za projekt Manifesty (tytuł roboczy)

uzasadnienie werdyktu:

Spektakl „Manifesty” w interesujący sposób dotyka sytuacji społeczno-politycznej na świecie, ukazując kryzys późnego kapitalizmu. Autorzy projektu proponują ciekawa formę inscenizacyjną wykorzystującą przestrzeń całego budynku Olimpii. Umieszczają w niej performatywne akcje, partcypacyjne wydarzenia, instalacje wideo. Międzynarodowy zespół artystów doświadczonych w pracy w różnych obszarach sztuki daje szanse na twórcze wykorzystanie tematu i oryginalną formę jego realizacji.

 

Laureat konkursu otrzyma:
1. środki na realizację premiery teatralnej w wysokości 10 000 zł brutto;
2. możliwość korzystania z sali teatralnej, wyposażenia technicznego będącego w dyspozycji Organizatora, pomoc techniczną, organizacyjną i promocyjną w trakcie trwania rezydencji (lipiec-wrzesień 2017 roku);
3. dokumentację fotograficzną oraz spot filmowy z premiery do dyspozycji własnej.
4. propozycję kolejnych prezentacji zrealizowanej premiery w ramach repertuaru Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA na podstawie odrębnej umowy.