NOWA GENERACJA 2018 – konkurs rezydencyjny

Osoby młode, niepokorne, twórcze; te, którymi targają niepokoje i te, które teatr tworzą na spokojnie: zwracamy się do Was!

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie na rezydencję w Scenie Roboczej. Gwarantujemy 10.000 PLN, nową inspirującą przestrzeń oraz wsparcie techniczne i organizacyjne w realizacji zwycięskiego projektu. Nie narzucamy tematu ani formy wypowiedzi. Jedynym warunkiem jest wiek: max. 35 lat (w przypadku zespołu wystarczy, że połowa realizatorów nie przekroczy limitu wiekowego).

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy nadesłać na adres: biuro@scenarobocza.pl. Ostateczny termin mija 31 maja. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2018 roku.

 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu artystycznego „Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA” współfinansowanego przez Urząd Miasta Poznania.

 

 

 

Laureat konkursu otrzyma:
1. środki na realizację premiery teatralnej w wysokości 10 000 zł brutto;
2. możliwość korzystania z sali teatralnej, wyposażenia technicznego będącego w dyspozycji Organizatora, pomoc techniczną, organizacyjną i promocyjną w trakcie trwania rezydencji (lipiec – wrzesień 2018)
3. dokumentację fotograficzną oraz spot filmowy z premiery do dyspozycji własnej.
4. propozycję kolejnych prezentacji zrealizowanej premiery w ramach repertuaru Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA na podstawie odrębnej umowy.