Nowa Generacja 2019 – konkurs rezydencyjny

Twórcy i twórczynie, odkryte i nieodkryte diamenty teatru, osoby z niepokorną duszą lub spokojne niczym ocean: zwracamy się do Was!

 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie na rezydencję w Scenie Roboczej. Gwarantujemy 10.000 PLN, nową inspirującą przestrzeń oraz wsparcie techniczne i organizacyjne w realizacji zwycięskiego projektu. Nie narzucamy tematu ani formy wypowiedzi. Jedynym warunkiem jest wiek: max. 35 lat (w przypadku zespołu wystarczy, że połowa realizatorów nie przekroczy limitu wiekowego).

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy nadesłać na adres: biuro@scenarobocza.pl. Ostateczny termin mija 31 maja. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2019 roku.

 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu artystycznego „Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA” współfinansowanego przez Urząd Miasta Poznania.

 

 

 

Laureat konkursu otrzyma:

1. środki na realizację premiery teatralnej w wysokości 10 000 zł brutto;
2. możliwość korzystania z sali teatralnej, wyposażenia technicznego będącego w dyspozycji Organizatora, pomoc techniczną, organizacyjną i promocyjną w trakcie trwania rezydencji (lipiec – wrzesień 2019)
3. dokumentację fotograficzną oraz spot filmowy z premiery do dyspozycji własnej.
4. propozycję kolejnych prezentacji zrealizowanej premiery w ramach repertuaru Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA na podstawie odrębnej umowy.