Nowa Generacja 2020 – konkurs rezydencyjny

♦ Nowa Generacja 2020 – konkurs rezydencyjny ♦

🌟 Twórcy i twórczynie, odkryte i nieodkryte diamenty teatru, osoby z niepokorną duszą lub spokojne niczym ocean: zwracamy się do Was! 🌟

♦ Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie na rezydencję w Scenie Roboczej. Gwarantujemy 10.000 PLN, inspirującą przestrzeń do pracy oraz wsparcie techniczne i organizacyjne w realizacji zwycięskiego projektu. Nie narzucamy tematu ani formy wypowiedzi. Jedynym warunkiem jest wiek: max. 35 lat (w przypadku zespołu wystarczy, że połowa realizatorów nie przekroczy limitu wiekowego). ♦

♦ Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego należy nadesłać na adres: biuro@scenarobocza.pl. Ostateczny termin mija 22 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 maja 2020 roku. ♦

🌟 Laureat/ka konkursu otrzyma:🌟

1. środki na realizację premiery teatralnej w wysokości 10 000 zł brutto;
2. możliwość korzystania z sali teatralnej, wyposażenia technicznego będącego w dyspozycji Organizatora, pomoc techniczną, organizacyjną i promocyjną w trakcie trwania rezydencji (lipiec – wrzesień 2020)
3. dokumentację fotograficzną oraz spot filmowy z premiery do dyspozycji własnej.
4. propozycję kolejnych prezentacji zrealizowanej premiery w ramach repertuaru Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA na podstawie odrębnej umowy.

✖ Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach poniżej

Konkurs jest realizowany w ramach projektu artystycznego Scena Robocza – Centrum Rezydencji Teatralnej współfinansowanego przez Urząd Miasta Poznania.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Scena Robocza z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 22, kod pocztowy 60-785, adres e-mail: biuro@scenarobocza.pl, tel. 795 577 022

2. Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. RODO i Ustawy o Ochronie Danych Osobowych w celu wzięcia udziału w konkursie „Nowa Generacja”.

3. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia trwania projektu.

4. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

5. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Twoim zdaniem, przetwarzanie Twoich danych osobowych – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.

 

Informujemy, iż Twoje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.