SEAN POWIE PARĘ SŁÓW O SOBIE

Pustoła & Rapior & Ziemilski

„Wesoła przygoda dla sześciu pozytywnych bohaterów”.

 

„Wspólnota myśli pomoże im w podejmowaniu trudnych decyzji, dzięki czemu poznają niezwykłego człowieka”.

 

Sean powie parę słów o sobie, a Wy posłuchacie. Enigmatyczna akcja sceniczna skonstruowana na sześcioro widzów, nierutynową sytuację i dojrzałe emocje. Efekt współpracy naukowców i artystów, którzy twierdzą, że sztuka może być narzędziem wykorzystywanym w nauce do tego, aby docierać do pozawerbalnych doświadczeń i intuicyjnych zachowań.

 

„W trakcie badań uczestnicy i uczestniczki będą proszeni o podjęcie decyzji na temat jednostkowych i społecznych działań. Decyzje zostały zaaranżowane w ramach wydarzenia artystycznego. Wydarzenie to, w teatrze instytucjonalnym, zapewne pokazywane byłoby dla widzów powyżej szesnastego roku życia. Może się ono wiązać z pewnym napięciem emocjonalnym. Nie ma jednak żadnego zaplanowanego ryzyka związanego z udziałem w badaniach.

 

UWAGA! Maksymalna liczba widzów podczas pokazu: sześć osób.

 

 

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Pokazy współfinansowane ze środków Miasta Poznania.

Projekt realizowany dzięki wsparciu Instytutu Teatralnej im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

__________________________________________________

 

Twórcy: Wojciech Pustoła / Waldek Rapior / Wojtek Ziemilski
Wykonanie: Sean Palmer
Asysta: Urszula Hajdukiewicz
Premiera:  27 marca 2018 w Instytucie Teatralnym im. Zbiegniewa Raszewskiego w Warszawie

fot. Wojciech Pustoła