Adriana Molenda

absolwentka filozofii i filologii hiszpańskiej na UAM w Poznaniu. Edukatorka, animatorka społeczna i trenerka. Koordynowała międzynarodowe projekty na rzecz pokoju, praw człowieka i społeczności lokalnych oraz inicjatywy kulturalne i ekologiczne. Od lat związana z poznańskim Stowarzyszeniem „Jeden Świat” i Service Civil International. Publikowała min. w Tygodniku Powszechnym. Od 2018 roku managerka finansów Sceny Roboczej.