Maria Dutkiewicz

absolwentka Edukacji Artystycznej (specjalność: krytyka i promocja sztuki) na Wydziale Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Publikowała teksty o tematyce kultury w magazynie Szum i Czasie Kultury. Osoba społecznie wrażliwa, ceniąca pracę kolektywną, działająca w polu aktywistycznym. Współkoordynatorka festiwalu finansowania społecznościowego „CrowdUp” (CK Zamek, 2017) oraz wydarzeń benefitowych na rzecz Obozu Dla Puszczy; m.in. „Aukcja! Sztuka dlaPuszczy!”(Galeria Miejska Arsenał, 2017). Część dziewczyńskiej kolaboracji Życie na fali.