Co dalej ze Sceną Roboczą?

Jesteśmy głęboko rozczarowani_ne decyzją władz Miasta Poznania o przekazaniu w akcie darowizny budynku dawnego kina Olimpia na rzecz Akademii Muzycznej.

Przez wiele miesięcy zapewniano nas o nienaruszalności naszej siedziby w relacjach z Akademią Muzyczną oraz współistnieniu w przestrzeni byłego kina Olimpia. Jednak w trakcie negocjacji nie zostały nam zaproponowane warunki, które umożliwiłyby realizację naszego programu w założonym wcześniej kształcie. Przekazanie budynku byłego kina Olimpia na rzecz Akademii Muzycznej pozbawia nas nie tylko siedziby, ale i fundamentalnego bezpieczeństwa w planowaniu i prowadzeniu dotychczasowej działalności.

Na przestrzeni 10 lat wyprodukowaliśmy 40 premier i blisko 1000 różnorodnych wydarzeń uzupełniających w postaci spektakli, warsztatów, wystaw, koncertów i działań edukacyjnych. Od 10 lat dzielimy się swoimi kompetencjami i zapleczem organizacyjnym z wieloma innymi podmiotami wspierając je przy organizacji wydarzeń kulturalnych. Od 10 lat konsekwentnie budujemy Społeczne Miejsce Kultury cieszące się zaufaniem naszej lokalnej społeczności. Teraz zamiast świętować okrągłą rocznicę naszej działalności i planować kolejne premiery oraz przedsięwzięcia, zastanawiamy się gdzie i czy w ogóle będziemy mogli_ły dalej pracować.

Obojętność wobec nas jest obojętnością wobec całej społeczności zgromadzonej wokół Sceny Roboczej. Pozbawienie nas miejsca, w którym możemy pracować jest pozbawieniem możliwości pracy artystów_ek niezależnych, grup teatralnych, tancerzy_ek, osób queerowych, grup aktywistycznych i mniejszościowych, osób z niepełnosprawnościami, studentów_tek i wielu innych osób i podmiotów, z którymi współpracujemy.

Od władz Miasta Poznania oczekujemy podjęcia niezwłocznych działań w celu uregulowania naszej sytuacji lokalowej oraz stworzenia bezpiecznych warunków do dalszej realizacji programu Społecznego Miejsca Kultury SCENA ROBOCZA.

Zespół Sceny Roboczej

Skip to content