Strona główna Events Wungiel i donga / Of Coal and Rainbow

Data

08/04

Godzina

20:00

Lokalizacja

Scena Robocza
ul. Grunwaldzka 22 Poznań, 60-785
  • Czas trwania:

    60 min

Wungiel i donga / Of Coal and Rainbow

Paweł Świerczek

Obraz górników wracających z pracy z pomalowanymi na czarno oczami to 
wspólne dla wielu Ślązaków/Ślązaczek wspomnienie z dzieciństwa. Zanim zdaliśmy
sobie sprawę z tego, że to po prostu węgielna sadza, pytaliśmy: Dlaczego ci mężczyźni
noszą makijaż? Przecież mówiono nam, że malują się tylko kobiety.

Oko górnika ma w sobie potencjał nieheteronormatywnej wyrwy w patriarchalnej
kulturze śląska „Wungiel i donga / Of Coal and Rainbow” konfrontuje to oko z okiem
drag queen (najstarszej na Górnym Śląsku).

Performans wydobywa na światło dzienne narracje, które na co dzień pozostają ukryte.
Paweł Świerczek zagląda do górniczej łaźni i do garderoby drag queen, przygląda się
procesowi zmywania sadzy i nakładania makijażu. Lawiruje pomiędzy dwoma światami,
próbując odpowiedzieć na pytanie czy jest możliwe ich pogodzenie i skonstruowanie lokalnej
queerowej tożsamości.

„Zderzenie tych perspektyw w błyskotliwy sposób nawarstwia problem widzialności. Pokazuje,
że queerowość niekoniecznie musi i nie zawsze wiąże się z byciem widzianym. Są chwile, w których
mężczyźni mogą się dotykać, myć sobie plecy i nie jest to postrzegane jako nieheteronormatywne.
A inne osoby nakładają trochę makijażu na twarz i jest to postrzegane jako nienormalne do tego stopnia,
że muszą trzymać to w tajemnicy.” – napisał Max Wallenhorst w recenzji po berlińskiej premierze „Wungla i dongi”.

ENG

The picture of miners coming back home from work with their eyelines painted black is
a common childhood memory among Silesians*. Before we realized it’s just coal dirt,
we’d been asking ourselves: Why do those men wear makeup? Don’t they say make up
is just for women?

Miner’s eye is a potential queer rupture in patriarchal Silesian culture. “Of Coal and Rainbow”
confronts this eye with an eye of the drag queen (the oldest one in Upper Silesia). Who
owns the power to tell the local history and where is the place of sexuality in it? What comes
up of mixing up queer and mining traditions? How Silesian queer community can use it to
create unique local identity? Is it even possible or is self-colonization the only way to be queer
in Eastern Europe nowadays?

 


Wungiel i donga 
Paweł Świerczek

Idea/na scenie: Paweł Świerczek
Na wideo: Roman Świerczek, Drag Queen Tara
Montaż / VJ-ing: Natalia Kaniak
Produkcja: Dirty Debüt (Sandra Umathum, Björn Pätz & Joshua Wicke)
Podziękowania: Noemi Berenstein, Patryk Chromik, Joanna Rzepka-Dziedzic & Łukasz Dziedzic (Galeria Szara),
Beata Głubisz, Martyna Poważa
Premiera: 28.09.2018 w ramach projektu Dirty Debüt w Sophiensaele (Berlin)

Paweł Świerczek (1988) – dramaturg, performer, organizator kultury. Ukończył kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracował przy organizacji wielu festiwali i wydarzeniach kulturalnych, m.in. Ars Independent Festival, Ars Cameralis, MFF Nowe Horyzonty (gazeta festiwalowa „Na horyzoncie”), 48 Hour Film Project, We Are Museums. Najważniejsze dokonania twórcze: tłumaczenie na j. polski książki „Chroma. Księga kolorów” D. Jarmana (2017) oraz scenariusz i dramaturgia jej scenicznej interpretacji „Chroma” (2019, Teatrgaleria Studio, Warszawa, reż. G. Jaremko); solowy performans „Wungiel i Donga / Of Coal and Rainbow” (2018, Sophiensaele, Berlin), reżyseria zbiorowego performansu ulicznego „Jestem” (2019, Malta Festival / GENERATOR Malta, Poznań); instalacja i research project „Przegięty dom seniorki i seniora” (2019, Scena Robocza / Sąsiedztwo: Granice bliskości, Poznań); spektakl „Wszystko się zmieni” (2020, Scena Robocza, Poznań, stworzony i performowany kolektywnie z A. Kamińską, M. Popiel i M. Wajdzikiem-Radziejowskim). Od 2018 roku prowadzi interdyscyplinarny projekt i kolektyw Śląsk Przegięty, którego celem jest opowiadanie queerstorii Górnego Śląska oraz animacja sceny queerowej w Katowicach.

Natalia Kaniak (1989) – animatorka kultury, twórczyni cyfrowa. Absolwentka kulturoznawstwa i MISH-u na Uniwersytecie Śląskim, gdzie studiowała kierunki związane z kulturą audiowizualną i sztuką. Na co dzień związana z Instytucją Filmową Silesia Film w Katowicach, gdzie zajmuje się promocją śląskich kin artystycznych i współtworzeniem wydarzeń specjalnych, w tym festiwali filmowych takich jak Ars Independent Festival, MFPF Regiofun, Festiwalu Filmów Niezależnych killOFF, czy Millennium Docs Against Gravity. Wydawczyni i współwydawczyni podcastów „Rozmowy o kinie”, „Kino ma głos”, i „Dzieci czują kino” (dla Instytucji Filmowej Silesia Film), Final Girls – podcast o kinie (dla współtworzonego przez nią Radia Klang) i „Kobiety i gatunki”. Członkini kolektywu Śląsk Przegięty, gdzie zajmuje się zdjęciami i dokumentacją wideo.

Of Coal and Rainbow
Paweł Świerczek

Idea, performance: Paweł Świerczek
On the video: Roman Świerczek, Drag Queen Tara
Editing / VJ-ing: Natalia Kaniak
Production: Dirty Debüt (Sandra Umathum, Björn Pätz & Joshua Wicke)
Special thanks: Noemi Berenstein, Patryk Chromik, Joanna Rzepka-Dziedzic & Łukasz Dziedzic (Galeria Szara),
Beata Głubisz, Martyna Poważa
Premiered 28.09.2018 in Sophiensaele, Berlin at Dirty Debüt #2 Clean

Paweł Świerczek (1988) – dramatist, performer, producer. Graduated from culture studies at the University of Silesia in Katowice and the Laboratory of New Theatrical Practices at SWPS University in Warsaw. He worked for many festivals and events such as Ars Independent Festival, Ars Cameralis, New Horizons IFF (festival newspaper „On the Horizon”), 48 Hour Film Project, We Are Museums. Selected art works: translation of “Chroma: A Book of Color” by D. Jarman (2017), playwriting and dramaturgy of stage adaptation of “Chroma”(2019, Teatrgaleria Studio, Warsaw, dir. G. Jaremko); solo performance “Of Coal and Rainbow” (2018, Sophiensaele, Berlin), directing group street performance “I Am” (2019, Malta Festiva / GENERATOR Malta, Poznań); installation and research project “Queer Elderly House” (2019, Scena Robocza, Poznań); stage perofmance “Everything Will Change”(2020, Scena Robocza, Poznań, created and performed collectively with A. Kamińska, M. Popiel and M. Wajdzik-Radziejowski). Since 2018 he runs interdisciplinary project and collective Śląsk Przegięty, which aims at telling the queerstory of the Upper Silesia region and animating queer community in the city of Katowice.

Natalia Kaniak (1989) – Culture animator, digital artist. A graduate of Cultural Studies and MISH at the University of Silesia, where she studied majors related to audiovisual culture and art. On a daily basis associated with the Film Institute Silesia Film in Katowice, where she deals with the promotion of Silesian art cinemas and co-creating special events, including film festivals such as Ars Independent Festival, MFPF Regiofun, KillOFF Independent Film Festival, and Millennium Docs Against Gravity. Publisher and co-publisher of podcasts “Rozmowy o kinie”, “Kino ma głos”, and “Dzieci czują kino” (for Film Institution Silesia Film), Final Girls – podcast about cinema (for Radio Klang co-created by her) and “Women and genres”. A member of the collective Śląsk Przegięty, where she deals with photography and video documentation.

 


Możliwość komentowania została wyłączona.