JE(U)

Laurent Chêtouane

„Je(u)” (2016)

Je po francusku znaczy ja, jeu – to zabawa lub gra. Obydwa słowa wymawia się tak samo. Czy w tańcu możliwe jest doświadczenie ciała i ruchu w taki sposób, żeby ruch nie ukrywał lub nie zaprzeczał ciału, sprowadzając je do dwuwymiarowego obrazu, ale – wręcz przeciwnie – by je ustanawiał w rzeczywistości trójwymiarowej, żeby wydobywał jego ciężar, materialność a nawet „zwierzęcość”? Czym jest ponowne stawanie się ciałem? Zabawą z samym sobą i własną odrębnością. Poważną grą z uczuciem spadania. Melancholijną grą z własnym lustrzanym odbiciem, doświadczeniem nieskończoności.

 

Laurent Chétouane (1973) jest choreografem i reżyserem.

Po ukończeniu studiów inżyniersko-chemicznych w 1996 roku podjął studia teatrologiczne w Paryżu i następnie reżyserskie we Frankfurcie, naUniversity of Music and Performing Arts. Mieszka i pracuje przede wszystkim w Niemczech, gdzie wielokrotnie wystawiał klasyków niemieckich – Schillera, Goethego, Büchnera, Müllera. Zrealizował również wiele spektakli, a następnie projektów tanecznych we Francji, Holandii, Belgii, Australii, Włoszech, Turcji, Japonii, Rosji i Szwajcarii.

 

Dla Chétouane’a twórczość jest przede wszystkim procesem, w którym – w konstelacji poszczególnych elementów przedstawienia: tekstu, muzyki, choreografii, osobowości tancerzy – zachodzą złożone relacje. Nie jest to zatem jedynie działalność z pola estetycznego, ale sytuacja ciągłego eksperymentu, badania granic ekspresji i stawiania filozoficznych pytań. Chétouane w oryginalny sposób łącząc praktykę z teorią, traktuje zatem teatr jako równoprawny teren wytwarzania dyskursu filozoficznego. Dowodem na to jest współpraca z francuskim myślicielem Jean-Luc Nancy’m, m.in. przy spektaklu „Khaos”, a także jego działalność pedagogiczna i warsztatowa.

Autorami spektaklu są Laurent Chétouane i Mikael Marklund.

Autorem światła jest Stefan Riccius.