MIKRO TEATR

Adamczyk, Kapral, Krężel/Duncan

Swoje mikro przedstawienia zaprezentują: Monica Dunca i Romulad Krężel, Maciej Adamczyk (Teatr Porywacze Ciał), Kuba Kapral (Circus Ferus)

W jeden wieczór „Mikro Teatru” pokażemy trzy różne spektakle. Warszawska odsłona projektu Komuny Warszawa spotkała się z dużym zainteresowaniem publiczności i dobrym przyjęciem przez krytyków, a cykl jako zdarzenie przewijała się w podsumowaniach najciekawszych wydarzeń roku 2016.
„Mikro Teatr” to zarazem próba refleksji nad sposobami produkcji teatru. Czy teatr zawsze musi być wielką produkcyjną machiną? Jak dalece można ograniczyć produkcyjne zaplecze teatru, a zarazem zachować jego jakość? Czy teatr skromniejszy nie byłby zarazem teatrem bardziej demokratycznym, bardziej dostępnym?
– Przygotowanie tego typu przedstawienia jest wyzwaniem większym niż wskazuje na to nazwa projektu. Jest za długo, żeby wystarczył jeden pomysł, za krótko na klasyczną narrację. Trzeba wymyślić nową formułę – komentuje Grzegorz Laszuk z Komuny// Warszawa.
„Mikro Teatr” to również przypomnienie o wciąż nie dość dobrze dostrzeżonej i zrozumianej w Polsce tradycji działań performatywnych, w ramach których konwencja teatralna została wzbogacona o wpływy z kręgu sztuk wizualnych, szczególnie sztuki konceptualnej. Gdyby szukać prekursorów „Mikro Teatru”, trzeba by wskazać Tima Etchellsa, Tino Sehgala, Jerome’a Bela.
Czas trwania: 60min

– „Mikro Teatr” to ćwiczenia z samoograniczenia – mówi kurator przedsięwzięcia, Tomasz Plata.
Spektakl „Mikro Teatru” nie trwa dłużej niż 16 minut, zespół wykonawców składa się z maksymalnie czterech osób, używane się dwa mikrofony, cztery reflektory, jeden rzutnik wideo oraz jedna, niewielka walizka rekwizytów. Od kwietnia 2016 roku dwunastu reżyserów wraz z zaproszonymi do współpracy artystami przygotowało w Komunie// Warszawa przedstawienia podporządkowane tym precyzyjnie określonym warunkom. Teraz czas na Poznań! Zapraszamy was na premierowy wieczór z mikro-formami teatralnymi. Dwie z nich, to nasze produkcje, przygotowane przez Kubę Kaprala i Macieja Adamczyka. Dodatkowo pokażemy pracę Moniki Duncan i Romulada Krężela wyprodukowaną przez Komunę //Warszawa.