Statut, czyli konstytucja każdego NGO

Witold Kobyłka

Założenie oraz prowadzenie stowarzyszenia lub fundacji.

 

ZAPISY MAILOWE: pr@scenarobocza.pl.

 

W tym bloku zostanie omówione kompleksowo zagadnienie zakładania stowarzyszenia lub fundacji z naciskiem na kształtowanie ustroju organizacji poprzez odpowiednio skonstruowany Statut. Wspólnie zasatnowimy się w jakim momencie nalezy pomyśleć o konieczności założenia organizacji, a także jaką formę prawną powinna ona przybrać – stowarzyszenie, fundację, czy spółkę non profit? Następnie zostanie poruszone zagadnienie odpowiedniego skonstruowania zapisów Statutu, który jest swoistą konstytucją organizacji, która określa podstawowe zasady jej funkcjonowania oraz konstytuuje jej organy. Następnie omówione zostaną wady i zalety statusu organizacji pożytku publicznego, a także zdefiniowana zostanie odpłatna dzialalność pożytku publicznego. Wspólnie zastanowimy się również nad problematyką gospodarki finansowej organizacji pozarządowych.

 

prowadzący: Witold Kobyłka – prawnik, absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, aktualnie zajmuje stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu. W 2017 roku założył Stowarzyszenie Prawo Kultura Miasto obejmując w nim funkcję Prezesa Zarządu. Stowarzyszenie ma na celu wspierać prawnie poznańską kulturę oraz organizacje pozarządowe. W trakcie swojej działalności studenckiej był inicjatorem licznych projektów kulturalnych, m. in. Przeglądu Artystycznego CIN_ART_FESTIWAL. W 2013 roku założył oraz współprowadził studencki Teatr Granda UAM. Swoją wiedzę prawniczą uzupełniał również w trakcie rocznego stypendium na Universidad Católica de Valencia w Hiszpanii. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w poznańskich kancelariach radców prawnych, a także w Urzędzie Miasta Poznania.

 


 

Stowarzyszenie Prawo Kultura Miasto, we współpracy ze Sceną Roboczą, organizuje cykl warsztatów, który umożliwi zdobycie podstawowej wiedzy prawniczej niezbędnej dla realizacji szerokiego spektrum projektów oraz inicjatyw. Warsztaty prawnicze dla kultury i NGO mają za zadanie zwiększyć świadomość prawną osób, które działają w sektorze organizacji pozarządowych, nieformalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych, a także niezależnych twórców i artystów. Warsztaty zostaną przeprowadzone z naciskiem na nabycie podstawowej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, co w konsekwencji podniesie standardy prawne funkcjonowania organizacji lub działalności artystycznej.

 

Warsztaty zostały podzielone na trzy bloki tematyczne i będą prowadzone przez wykwalifikowanych prawników, którzy zgodzili się pro publico bono podzielić swoją wiedzą. Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny. Warsztaty odbędą się w Scenie Roboczej.

 

Zapisy prowadzimy osobno na każdy blok: można wziąć udział w jednym, dwóch lub trzech spotkaniach, w zależności od zakresu zainteresowań.

 

więcej informacji: http://www.scenarobocza.pl/spektakl/warsztaty-prawnicze-dla-ngo/