Umowy w organizacjach pozarządowych

adw. Krzysztof Koch

umowa zlecenia, o dzieło i o wolontariacie oraz ich konsekwencje podatkowe

 

ZAPISY MAILOWE: pr@scenarobocza.pl.

 

W tym bloku zostanie omówiono kompleksowo kwestia umów zawieranych przez organizacje pozarządowe z podmiotami zewnętrznymi, a także z własnymi współpracownikami. Szczegółowej analizie zostaną poddane umowy o zlecenie, dzieło oraz o wolontariacie. Wskazane zostaną różnice między nimi, przykładowe zastosowanie, a także niezbędne elementy, które powinny posiadać. Umowy te będą jedynie punktem wyjścia do szerszego omówienia prawnych aspektów codziennego funkcjonowania organizacji jako strony w umowach zawieranych przy codziennym funkcjonowaniu oraz realizacji projektów Zostaną podane praktyczne przykłady proponowanych zapisów w umowach, mających na celu zapewnić maksymalną ochronę dla organizacji lub twórcy.

 

Prowadzący: adw. Krzysztof Koch – absolwent prawa na poznańskim UAM, studiował także w cenionych uczelniach Europy Zachodniej: Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz TMC Asser Instituut Den Haag (Holandia). Autor publikacji specjalistycznych. Aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa kontraktów gospodarczych (odpowiedzialność za wady przedmiotu leasingu). Aplikację adwokacką ukończył w 2008 roku z wynikiem bardzo dobrym. W praktyce zawodowej ma doświadczenie w prowadzeniu obsługi spraw Klientów instytucjonalnych oraz procesów w dziedzinie prawa cywilnego i gospodarczego. Doradza i reprezentuje Klientów w sprawach z zakresu bieżących a także wymagających indywidualnego podejścia sporów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, planowania i zagospodarowania przestrzennego w ramach których ma na koncie wiele wystąpień przed sądami (w tym SN), organami samorządu terytorialnego (rady miast), wojewodami czy sądami administracyjnymi, w tym NSA. Prowadzi aktualnie liczne spory – sądowe oraz rozwiązywane w toku pertraktacji – o spółki, umowy gospodarcze czy wady dużych inwestycji budowlanych. Zajmuje się też obsługą spraw drobniejszych klientów.

 


 

Stowarzyszenie Prawo Kultura Miasto, we współpracy ze Sceną Roboczą, organizuje cykl warsztatów, który umożliwi zdobycie podstawowej wiedzy prawniczej niezbędnej dla realizacji szerokiego spektrum projektów oraz inicjatyw. Warsztaty prawnicze dla kultury i NGO mają za zadanie zwiększyć świadomość prawną osób, które działają w sektorze organizacji pozarządowych, nieformalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych, a także niezależnych twórców i artystów. Warsztaty zostaną przeprowadzone z naciskiem na nabycie podstawowej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, co w konsekwencji podniesie standardy prawne funkcjonowania organizacji lub działalności artystycznej.

 

Warsztaty zostały podzielone na trzy bloki tematyczne i będą prowadzone przez wykwalifikowanych prawników, którzy zgodzili się pro publico bono podzielić swoją wiedzą. Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny. Warsztaty odbędą się w Scenie Roboczej.

 

Zapisy prowadzimy osobno na każdy blok: można wziąć udział w jednym, dwóch lub trzech spotkaniach, w zależności od zakresu zainteresowań.

 

więcej informacji: http://www.scenarobocza.pl/spektakl/warsztaty-prawnicze-dla-ngo/