WARSZTATY WYDOBYWCZE CZ II

Bartek Lis, Jakub Walczyk

Prezydent Miasta Poznania podczas majowej konferencji prasowej przedstawił propozycje nowych formatów i przestrzeni aktywności kulturotwórczej dla mieszkańców miasta, wśród nich Olimpię” jako Społeczne Miejsce Kultury. Uznając wagę oraz słuszność tej deklaracji chcemy zaproponować działania o charakterze badawczo-konsultacyjnym, które pomogą wypracować najlepsze pomysły na funkcjonowanie tego miejsca w przyszłości, tak by od samego początku ważny był społeczny charakter tej kulturotwórczej przestrzeni.

 

Co się wydarzy/co jest planowane: zebranie opinii i pomysłów na „Olimpię” wśród mieszkańców i mieszkanek okolicy “Olimpii” oraz osób aktywnych w poznańskim polu kultury, zainteresowanych współtworzeniem tego miejsca. W dalszym etapie przewidziana są konsultacje z mieszkańcami Poznania w formie otwartej debaty i konsultacji internetowych.

 

Cel działania: wypracowanie modeli/scenariuszy na przyszłe funkcjonowanie „Olimpii” jako miejsca otwartego dla lokalnych/poznańskich „kulturotwórców” i mieszkańców miasta, w tym zwłaszcza Łazarza/Jeżyc/Grunwaldu. Naszkicowanie pomysłów przyszłej aktywności (rekomendacji) na  podstawie, której w przyszłości możliwe będzie budowanie  spójnego programu.

 

Kogo obejmie: środowisko lokalnych (poznańskich) animatorów i animatorek kultury, artystów i artystki, aktywistów i aktywistki miejskie, edukatorów i edukatorki,  mieszkańców i mieszkanki Łazarza oraz sąsiadujących z “Olimpią” fragmentów Grunwaldu i Jeżyc oraz całego Poznania (zainteresowanych społecznym i kulturotwórczym potencjałem „Olimpii”), urzędników i urzędniczki (samorządowców).

 

Zespół badawczy odpowiedzialny za przeprowadzenie badania: dr Bartek Lis, dr Bogumiła Mateja-Jaworska, Jakub Walczyk oraz Ewelina Banaszek.

 

Badania realizowane są na zlecenie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania, przy wsparciu Sceny Roboczej.

 

 

WARSZTATY WYDOBYWCZE CZ II

 

15.11. | g. 16-19 | Scena Robocza

 

Prowadzenie: Bartek Lis oraz Jakub Walczyk

 

Zapraszamy na warsztat wydobywczy – z uczestnikami z poznańskiego pola kultury, przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji formalnych i pozainstytucjonalnych zainteresowanych współtworzeniem przestrzeni kultury „Olimpia”.

 

Warsztat ma na celu zebranie propozycji i pomysłów na przestrzeń także w kontekście jej uspołeczniania. Jakim miejscem ma być „Olimpia”? Dla kogo? Na jakich warunkach dostępna? Z jakim udziałem społeczności lokalnej? Z jakim programem? Czym różniąca się od już działających, podobnych przestrzeni?

 

Jeśli działasz w obszarze kultury w Poznaniu i chcesz się podzielić swoją opinią lub pomysłem na OLIMPIĘ – przyjdź na warsztat!

 

Wystarczy napisać na maila: badania.olimpia@gmail.com

 

Liczba miejsc jest ograniczona.