WARSZTATY Z BROMANCEM

Dominik Więcek

WARSZTATY TANECZNE DLA OSÓB IDENTYFIKUJĄCYCH SIĘ JAKO MĘŻCZYZNA

 

Przestrzeń swobodnej i otwartej eksploracji

 

Warsztaty skupiać się będą na zwiększaniu świadomości ciała, zwłaszcza układu kostnego oraz mięśniowego. Zajęcia nie wymagają dotychczasowego doświadczenia, bądź żadnego treningu przygotowawczego. Wykonywane ćwiczenia będą skupiały się na poznawaniu własnych możliwości fizycznych, zakresów ruchu oraz motorycznych właściwości ciała. Mają na celu uświadomienie mechanizmów którymi posługujemy się na co dzień, zależności pomiędzy ciałem a umysłem, których na ogół nie jesteśmy w pełni świadomi. Zajęcia nie skupiają się na odtwórczym i mechanicznym odtańczeniu sekwencji ruchowych, ale na wykonywaniu ćwiczeń zwiększających własne poczucie fizyczności oraz na likwidacji napięć zakłócających przepływ ekspresji w ciele. Warsztaty wykorzystują elementy tańca współczesnego, gagi, techniki body-mind centering oraz sztuk walki.

 

Wydarzenie bezpłatne.

 

Na warsztaty zapraszamy osoby o różnym stopniu zaawansowania, zarówno tych bez żadnego doświadczenia jak i tych, którzy tańczą od dawna. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą wygodnego kostiumu do ćwiczeń.

 

Zgłoszenia: biuro@scenarobocza.pl

 

Liczba miejsc ograniczona. Na 3 dni przed wydarzeniem będziemy prosili o potwierdzenie obecności.

 

Po warsztatach zapraszamy na spektakl BROMANCE / D. Więcek, M. Przybyła

 


DOMINIK WIĘCEK

Urodził się w 1992 roku. Ukończył Wydział Teatru Tańca w Bytomiu – Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Był stypendystą Folkwang Universität der Künste w Essen. Występował m.in. w spektaklach Jerzego Stuhra, Radosława Rychcika, oraz tańczył w choreografiach Jensa van Daele, Giorgii Maddammy, Idana Cohena, Eryka Makohona, Sylwii Hefczyńskiej-Lewandowksiej i Jacka Łumińskiego. Jego autorskie solo Złota rybka nagrodzono podczas SoloDuo International Dance Festival w Budapeszcie oraz w Konkursie Choreograficznym 3…2…1… TANIEC! 2016. Solo Dominique w choreografii Macieja Kuźmińskiego zostało wielokrotnie wyróżnione na krajowych oraz międzynarodowych festiwalach. m.in. w Gdańsku, Tarnowie, Warszawie, Hanowerze, czy Stuttgarcie. W latach 2016 – 2019 tancerz Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu.

 

Razem z Michałem Przybyłą tworzy kolektyw twórczy Direct Message. Wspołnie stworzyli spektakl „Bromance” w ramach konkursu rezydencyjnego Nowa Generacja organizowanego przez Scenę roboczą – Centrum Rezydenci teatralnej w Poznaniu. Spektakl jest laureatem II Konkursu na Najlepszy Spektakl Teatru Niezależnego „The Best Off” ! (Jury w składzie: Katarzyna Chmielewska, Jacek Hałas, Katarzyna Knychalska, Dariusz Kosiński i Anna Zubrzycki). Dodatkowo „Bromance” został wyróżniony przez jury 54. Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2019 w składzie Dorota Buchwald, Arkadiusz, oraz w podsumowaniu teatralnym roku 2019 czasopisma „Teatr”. Dodatkowo w maju 2019 roku ramach programu Pawilon Otwarty powstał kolejny twór Direct Message Collective: instalacja otwarta „Animalia”. W Listopadzie 2019 roku pracował nad spektaklem Musica Posthumana, który jest połączeniem koncertu, scenicznej instalacji i choreografii. Powstałe środowisko dźwiękowe łączy w sobie muzykę instrumentalną i elektroniczną oraz sonifikuje dane ruchu ciała. W spektaklu wykorzystane są m.in. strategie uczenia maszynowego i system motion capture.