ZA MURAMI, ZA LASAMI | short story

Siły Specjalnie & Weronika Cegielska

Rezydencja zespołu „Siły Specjalne” z artystką performansu i choreografką, Weroniką Cegielską, w Scenie Roboczej skupia się na eksplorowaniu koncepcji domu. Idea domu, tak pojemna, bo rozumiana jednocześnie jako fizyczne miejsce, bezpieczeństwo, rodzina, planeta Ziemia czy nawet drugi człowiek. Dom odgrywa rolę istotną, kiedy spotykają się Siłaczki_cze – zespół muzyczny i jednocześnie grupa terapeutyczna, którego niektóre członkinie_owie doświadczyli kryzysu bezdomności.

 

Film to przedstawienie procesu pracy nad spektaklem, który miał miejsce od września do grudnia 2021 roku. Jest to dokument przedstawiający zapis rozmów z Siłaczami, ale także przedstawia on sposób docierania do efektu końcowego jakim jest spektakl, którego premiera odbędzie się już 12 i 13 lutego 2022 roku.

 

„Siły Specjalne” wspólnie z artystką, Weroniką Cegielską poszukują sposobów kreatywnej motywu domu w formie spektaklu opartego na muzyce, ruchu, osobistych historiach Siłaczek i Siłaczy. Tytuł spektakl nawiązuje zarówno do snucia opowieści, ale także odwołuje się do konceptu domu właśnie.  Mury traktowane są tu zarówno jako te pełniące funkcje ochronne, jak i te odgradzające i dzielące ludzi od siebie. Las natomiast przypomina o połączeniu człowieka z przyrodą i odpowiedzialności za Ziemię. Może kojarzyć się zarówno ze schronieniem, jak i czyhającymi, nieznanymi zagrożeniami. Wobec tego praca wokół niego koncentrowana jest wokół aktualnych problemów społecznych i politycznych, jak choćby kryzys bezdomności czy kryzys uchodźczy.

 

Poglądy wyrażane w spektaklu są tak różnorodne, jak różnorodna jest grupa osób występujących. Rozbieżność naszych opinii jest szeroka. Każda i każdy z nas utożsamia się z odmienną, właściwą dla siebie częścią wypowiedzi przedstawionych w dziele.

Siły Specjalne & Weronika Cegielska

 

 

Spektakl będzie tłumaczony na Polski Język Migowy.

 

 

ZA MURAMI, ZA LASAMI | film dokumentalny

Produkcja: Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA

Współtworzone z:

Występują: Dominika Dopierała, Tomasz Eichner, Matylda Grząślewicz, Mieczysław Napieralski, Adrianna Pawlak, Krzysztof Rotnicki, Wojciech Strzelecki, Irena Świentuchowska, Gabriel Wanot, Renata Wielkopolan, Ryszard Włodarczak

 


 

Siły Specjalne

Składa się z zawodowych muzyków i członków/członkiń na początku drogi scenicznej, w tym osób z niepełnosprawnościami i w kryzysie bezdomności. Dziesięcioletnia wokalistka, siedemdziesięcioletni frontman, tańczący wózkowicze, emerytowany strażak baryton – działalność grupy opiera się na przekonaniu, że muzykę tworzyć może każdy, niezależnie od jego poziomu sprawności czy doświadczenia muzycznego. Zespół występuje na ulicach, placach, rynkach i w ośrodkach specjalnych. Zapraszając publikę do wspólnej gry, dąży do budowania poczucia jedności w różnorodnym społeczeństwie. Podczas koncertów Sił Specjalnych nie ma podziału na publikę i wykonawców. Każda osoba może włączyć się do gry, każda jest ważna:

„Nie ma Nas bez Was.

Siły Specjalne to My i Wy!”

 

W skład Sił Specjalnych wchodzą: Dominika Dopierała, Juliusz Eichner, Matylda Grząślewicz, Mieczysław Napieralski, Adrianna Pawlak, Krzysztof Rotnicki, Wojciech Strzelecki, Irena Świentuchowska, Gabriel Wanot, Renata Wielkopolan, Ryszard Włodarczak

 

Weronika Cegielska

Artystka performansu, tancerka, choreograf, psychoterapeutka tańcem i ruchem (DMT/DMP), muzyk. Studiowała taniec współczesny w Konserwatorium Muzyki i Tańca Trinity Laban w Londynie i kształciła się m.in. pod okiem Kiry O’Reilly, Luke’a Pella, Freddiego Opoku Addaie, Simona Vincenzi, Martina Hargreavesa i Seven Sisters Group. W roku 2013 jej plenerowa choreografia Alabaster Song (2012) oraz praca Stop Staring. It’s Not Polite (2013) zostały wybrane do udziału w międzynarodowym festiwalu sztuk w Sztokholmie spośród 1600 innych prac. Jej zainteresowania w sztuce obejmują przede wszystkim spektakle plenerowe (site-specific), instalacje, dance film, działania interdyscyplinarne oraz body i live art. W 2014 roku ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance w Londynie. Jej praca dyplomowa Pieśń do moich wnętrzności bada temat ludzkich włosów jako silnego symbolu tożsamości oraz pretekstu do rozpoczęcia dyskusji o intymności i narracji w relacji widz – artysta.

 

Dominika Dopierała

Muzyk i certyfikowana muzykoterapeutka. Absolwentka studiów licencjackich w katedrze fortepianu w Royal College of Music oraz studiów magisterskich w Nordoff Robbins Music Therapy Centre w Londynie. Po powrocie do Polski związała się z Akademią Muzyczną w Katowicach, prowadząc zajęcia dla studentów specjalności muzykoterapia. Jest autorką publikacji z zakresu muzykoterapii, prowadzi szkolenia i superwizje dla muzyków i muzykoterapeutów. Od 2013 roku pracuje jako muzykoterapeutka, muzykujac z różnymi grupami społecznymi i wiekowymi: osobami z niepełnosprawnościami, z doświadczeniem uchodźczym oraz dorosłymi w kryzysie zdrowia psychicznego i bezdomności. Od 2016 roku związana jest z poznańskim domem dziecka, w którym tworzy zespoły muzyczne z dziećmi i młodzieżą. W 2016 roku założyła Fundację Nordoff Robbins Polska wspierającą rozwój dziedziny muzykoterapii w Polsce. W ramach Fundacji prowadzi otwarte sesje muzyki, które są okazją do spotkań niezwiązanych ze sobą grup społecznych. W 2020 roku z jej inicjatywy powstało Mobilne Centrum Muzyki – pojazd, który pełni rolę przewoźnego pokoju muzykoterapii i sceny muzycznej. Centrum umożliwia udział w sesjach muzykoterapii i koncertach osobom, których dostęp do życia kulturalnego jest ograniczony.

 

Wojciech Strzelecki

Doktor nauk o zdrowiu, psycholog, muzykoterapeuta, czynny muzyk, adiunkt w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i wykładowca na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Prowadzi zajęcia m.in. z zakresu muzykoterapii. Kontrabasista i basista w zespole Kwartet ProForma. Autor ponad 170 publikacji, głównie z zakresu muzykoterapii i spektrum autyzmu, redaktor „Psychologii w naukach medycznych” oraz współredaktor „Muzykoterapia. Między wglądem a inkluzją” oraz „Kreatywność w arteterapii”. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: muzykoterapii, arteterapii, spektrum autyzmu, psychologii dziecka oraz myśli i dzieła Alberta Schweitzera.Jest współtwórcą projektów poświęconych tematyce muzykoterapii, spektrum autyzmu i niepełnosprawności. Członek zespołów badawczych i terapeutycznych realizowanych w ramach grantów naukowych w tym projektów NCBR. Działalność praktyczna skupia się na prowadzeniu sesji grupowych w ramach działalności w Fundacji Nordoff Robbins Polska oraz na indywidualnych sesjach z dziećmi głównie ze spektrum autyzmu.