Spotkanie z Natalią Szewczenko | Зустріч з Наталією Шевченко

Natalia Szewczenko

Wojna jako droga na Broadway. Rozmowa o teatrze, wojnie i osobistych doświadczeniachSpotkanie z Natalią Szewczenko – naszą rezydentką w ramach programu „Rezydencje Artystyczne. Ukraina”.

Podczas wspólnej rozmowy poruszaliśmy m.in. takie kwestie:

▪️ Czy temat wojny powinien być obowiązkowy w sztuce, a w szczególności w teatrze, kiedy w kraju
wybucha wojna?
▪️ Czy w gorącej fazie wojny można mówić o jej ontologicznej naturze?
▪️ Czy wolno kpić z tematu wojny: jakiej, komu, kiedy i jak?
▪️ I wreszcie – czy teatr dysponuje zasobami semantycznymi, metodologicznymi (i innymi) pozwalającymi na interakcję z bezpośrednim doświadczeniem wojskowym i wojennym?
▪️ Czy teatr w czasach wojny potrzebuje nowej estetyki i technologii aktorskiej?
▪️ Co kryje się za eksploatacją tematyki wojennej w teatrze?
▪️ Jak pracować z indywidualnym i zbiorowym doświadczeniem traumatycznym na scenie, ze sceny, tak aby nie prowadziło to do retraumatyzacji i dewaluacji doświadczeń innych?

Natalia Szewczenko – teatrolożka, pisarka, badaczka w Narodowym Centrum Sztuki Teatralnej im. Lesia Kurbasa (Kijów, Ukraina). Prowadzi badania nad antropologią i ontologią teatru, nowoczesnymi technologiami aktorskimi.

➡️ Gdzie: Studio SCENA ROBOCZA (ul. Wroniecka 6)
➡️ Kiedy: 20 czerwca w godzinach 19:00-20:30
➡️ Za ile: wydarzenie bezpłatne,
➡️ Tłumaczenie z języka ukraińskiego na j. polski – Ryszard Kupidura
➡️ Spotkanie poprowadził Adam Ziajski

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera

Stowarzyszenie Scena Robocza bierze udział w organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego programie rezydencji artystycznej dla twórców i twórczyń z Ukrainy.
____________________________________________________________________Війна як дорога на Бродвей. Розмова про театр, війну і персональний досвід

Запрошуємо на зустріч з Наталією Шевченко – нашою резиденткою в рамках програми “Арт- резиденціЇ Театрального Інституту для театральних діячів та діячок з України”. Під час нашої розмови ми спільно поміркуємо про роль театру під час війни.

▪️ Коли в країну приходить війна, чи повинна тема війни бути обов’язковою в мистецтві, театрі зокрема?
▪️ Чи можливо в гарячій фазі війни говорити про її онтологічний характер?
▪️ Чи допустимо з теми війни глузувати: з якої, кому, коли і як?
▪️ Чи має театр смисловий, методологічний (та інші) ресурс взаємодіяти з безпосереднім воєнним і військовим досвідом?
▪️ Чи потребує театр в час війни нової естетики і акторської технології?
▪️ Що стоїть за експлуатацією воєнної теми в театрі?
▪️ Як працювати з індивідуальним і колективним травматичним досвідом на сцені, зі сцени, щоб це не призводило до ретравматизації і обезцінювання досвіду інших?

Це основні питання, які ми будемо аналізувати разом у четвер. Запрошуємо вас долучитися до розмови.

Наталія Шевченко – театрознавиця, письменниця, наукова співробітниця Національного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса (Київ, Україна). Проводить дослідження з антропології та онтології театру, сучасних акторських технологій.

➡️ Де: Студія SCENA ROBOCZA (вул. Вронецька, 6)
➡️ Коли 20 червня з 19:00 до 20:30
➡️ Скільки коштує захід безкоштовний, необхідна реєстрація на електронну пошту bilety@scenarobocza.pl.
➡️ Переклад з української на польську мову – Ришард Купідура
➡️ Зустріч проведе Адам Зяйський

Співфінансується з бюджету міста Познань #poznansupports

Асоціація “Scena Robocza” бере участь у програмі “Арт- резиденціЇ Театрального Інституту для театральних діячів та діячок з України”, створеної завдяки Театрального інституту ім. Збіґнєва Рашевського.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Archiwum

Skip to content