STANOWISKO ZESPOŁU SCENY ROBOCZEJ WOBEC ZARZĄDZENIA O WYŁĄCZENIU Z UŻYTKOWANIA BUDYNKU OLIMPII

[Aktualizacja: 21.09.2022] Jako zespół Sceny Roboczej utrzymujemy stanowisko mówiące o fałszywości stwierdzenia, że budynek Olimpii stanowi zagrożenie życia i zdrowia osób w nim przebywających. Przedstawiamy naszą odpowiedź do Rektor Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu prof. dr hab. Hanny Kostrzewskiej na rzekome niebezpieczeństwa w budynku wykazane w ekspertyzie.

Dnia 13 września br., zarządzeniem wydanym przez Rektor Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu prof. dr hab. Hannę Kostrzewską, wyłączono z użytkowania budynek dawnego Kina Olimpia. 

Decyzja Pani Rektor jest dla nas wielkim ciosem! Szczególnie, że byliśmy_łyśmy blisko dopięcia kilkumiesięcznych negocjacji z władzami uczelni, które miały umożliwić nam funkcjonowanie w Olimpii do końca kadencji Pani Rektor tj. do końca sierpnia 2024 roku (lub do rozpoczęcia generalnego remontu). 

Od 7 lat pracujemy w budynku Olimpii. Jego stan nie zmienił się na gorsze, ba – nawet poprawił. To dzięki nam budynek ma ogrzewanie za 2 mln złotych, które pozyskaliśmy_łyśmy z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Zainicjowany przez nas remont, który umożliwił nam funkcjonowanie w tym budynku, miał być początkiem oddawania tej przestrzeni poznańskiemu środowisku artystyczno-aktywistycznemu. Tymczasem, zamiast żyjącego miejsca mamy mieć pustostan. 

Nie ma naszej zgody na decyzję Pani Rektor, nie damy się zastraszyć! Dalej robimy swoje, w Scenie Roboczej, w budynku Olimpii!! 

Do naszej publiczności – nasz jubileusz, SCENAFEST10, czyli 10. Urodziny Sceny Roboczej, odbędzie się! Nie poddamy się! 

Co po urodzinach? Zaplanowane mamy 3 premiery, do zagrania kilkanaście spektakli, do rozliczenia granty od Miasta i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chcemy, a wręcz musimy to zrealizować, bo mamy zoobowiązania wobec Was – naszej publiczności, wobec naszych artystów_stek i wobec nas samych. Od dłuższego czasu żyjemy w niepewności, ale nie sądziliśmy, że zostaniemy pozbawieni sceny z dnia na dzień na początku sezonu artystycznego. Nie pozwolimy nas zamknać.

Załączamy zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu Nr 24/2022 z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wyłączenia z użytkowania budynku dawnego Kina Olimpia w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej oraz stanowisko Sceny Roboczej wobec ww. zarządzenia. 

Skip to content