WIEM CO MÓWIĘ, PISZĘ, ROBIĘ

3-letni projekt edukacyjny realizowany w latach 2014 – 2016, propagujący aktywny i świadomy udział młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w kulturze na poziomie: debaty społecznej, interpretacji dzieła sztuki oraz artystycznej wypowiedzi. Projekt podejmował w kolejnych latach działania mające coraz bardziej uściśloną tematykę. Strategia oparta na metodzie analitycznej pozwalała na rzetelną edukację oraz systematyczne, a zarazem efektywne wdrożenie wśród młodzieży nawyku uczestnictwa w kulturze zarówno w roli: obywatela, widza, jak i twórcy.

 

Koordynatorką merytoryczną WIEM CO MÓWIĘ była Ewa Obrębowska – Piasecka. Program w 2014 rok obejmował warsztaty i konwersatoria wzorowane na debatach oksfordzkich, podczas których dyskutowana i badana była teza: “Kultura powinna być za darmo!”. W tej części udział wzięli zaproszeni goście: Tomasz Budzyński, Krzysztof Wawrzyniak, Andrzej Maszewski, Łukasz Minta (panel „Rynek muzyczny”), dr Agata Skórzyńska, Kamil Babacz, Artur Sosen Klimaszewski, Bernard Ejgierd, Grzegorz Ganowicz, Szymon Szynkowski vel Sęk (panel „Wartościowanie kultury”), Ewa Wójciak, dr Dorota Jewdokimow, Piotr Bernatowicz (panel „Kultura w służbie rewolucji / religii / płci”), Renata Stolarska, Ewa Wycichowska, Marek “Sancho” Piekarski (panel „Kultura: pasja, misja, praca, obsesja”).

 

Koordynatorką merytoryczną WIEM CO PISZĘ była również Ewa Obrębowska – Piasecka. W 2015 działania w ramach zadania skupiały się na odbiorze, analizie, interpretacji i krytycznej ocenie dzieł sztuki przy współudziale zaproszonych aktorów, reżyserów, dziennikarzy i recenzentów, zaproszonych w roli ekspertów, byli to m.in.: Adam Ziajski, Adam Wojda, Grzegorz Ciemnoczołowski, Alicja Piotrowska, Dominika Olszowy, Janusz Stolarski, Piotr i Katarzyna Kamińscy, Marta Kaźmierska, Sylwia Klimek, Michalina Dolińska, Przemysław Prasnowski oraz Andrzej Niziołek.

 

Koordynatorem merytorycznym WIEM CO ROBIĘ był Adam Ziajski. W 2016 odbiorcy w cyklu interdyscyplinarnych warsztatów zdobywali doświadczenie w pracy artystycznej zmierzającej do realizacji autorskiego spektaklu. W ramach spotkań, paneli i warsztatów udział wzięli: Tomasz Kowalski (historia teatru), Iwona Janicka (sztuka bycia liderem), Janusz Stolarski (warsztaty aktorskie), Ewa Sobiak (taniec i ruch sceniczny), Bohdan Cieślik (scenografia), Kuba Kapral (happening), Jacek Hałas (emisja głosu), Adam Ziajski (improwizacja), Lech Raczak (reżyseria), Grupa MIXER (kostiumy), Anna Rozmianiec (choreografia). W efekcie powstała Grupa WCR, która pod opieką Janusza Stolarskigo zrealizowała spektakl pt. „zatrzyMANIA” prezentowany w Scenie Roboczej oraz XVII Goleniowskich Spotkaniach Teatralnych BRAMAT.

 

Łącznie w całym projekcie udział wzięła 400 osobowa grupa młodzieży.

 

 

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Poznania.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Archiwum

Skip to content