21,22.VI

JE(U)

Laurent Chêtouane

23.VI

NIE MÓW NIKOMU

Adam Ziajski

TEATRALNY ZNAK JAKOŚCI

24.VI

NIE MÓW NIKOMU

Adam Ziajski

Teatr radzi, teatr wadzi, teatr nigdy cię nie zdradzi

Michał Stankiewicz