13 IX / 18:00 i 20:00

KURS

Sara Bustamante-Drozdek

15 IX / 19:00

BROMANCE

Michał Przybyła, Dominik Więcek

20 IX / 19:00

DZIEWCZYNY OPISUJĄ ŚWIAT

Aleksandra Jakubczak

26 i 27 IX / 19:00

MICHAŚ

Mike Urbaniak

KRAINA OLIMPIA

2019/2020

sTWÓRZ | zROZUM