Dziewczyny! Potrzebujemy Waszych pamiętników!

9 i 10 III / 19:00

SPÓJRZ NA MNIE

Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego reż. Adam Ziajski

16 III / 18:00

LOVE AND INFORMATION

TEATR NIEOETYKIETKOWANI​

17 III / 18:00

ZAPAŁKI

TEATR WYJŚCIE EWAKUACYJNE

18 III / 18:00

KONTRAKT

TEATR TRYBIK

24 III / 19:00

NOWA WIZJA: ekskluzje, akty, sublimacje.

Teatr Automaton

25 III / 18:00

NIE MÓW NIKOMU

Adam Ziajski

Aleksandra Jakubczak