SĄSIEDZTWO – GRANICE BLISKOŚCI

Sądziedztwo – granice bliskości  to projekt dedykowany lokalnym twórcom i animatorom kultury. Projekt ten wychodzi poza budynek dawnego kina Olimpia, a jego celem jest budowa nowych, sąsiedzkich relacji. Wydarzenie ma formę akademii  złożonej z warsztatów i wykładów, które poszerzają kompetencje uczestników w zakresie projektowania działań społeczno-artystycznych. Podstawą akademii jest nabywanie wiedzy i kompetencji niezbędnych do świadomej pracy z wykorzytsaniem sztuki partycypacyjnej – a odbywa się to dzięki wykorzystaniu znanych praktyk twórczych w zajęciach z sąsiadami Sceny mieszkającymi na Łazarzu, Jeżycach i Grunwaldzie. Ta niezależna akademia ma na celu rozwijanie takich umiejętności, jak praca w zespole czy rozwiązywanie konfliktów, oferuje również uczestnikom zestaw narzędzi do pracy artystycznej (warsztaty z reżyserii dźwięku, światła, visual designu oraz filmu artystycznego). Najważniejsze w cyklu zajęć jest poznanie przez biorące w nim udział osoby sposobów projektowania procesu twórczego, w którym każdy element jest tak samo ważny, jak wyprodukowany efekt. Kurtaorką jest Agnieszka Różyńska.

 

Sąsiedztwo – granice bliskości 2019

 

Normatywność do rozbiórki /  QUEEROWY DEMONTAŻ / INTERWENCJE ARTYSTYCZNE

 

Finał Projektu Sąsiedztwo – granice bliskości startuje już 2 lipca! Tegoroczna edycja skupia się wokół tematu Queerowego demontażu. Grupa wyłonionych podczas Open Calla artystów_ek, aktywistów_ek i animatorów_ek zaprezentuje obiekty i projekty performatywne w Scenie Roboczej, w Muzeum Narodowym w Poznaniu, na Starym Rynku oraz podczas XVI Poznańskiego Marszu Równości.

 

Queerowy demontaż to próba krytycznego namysłu nad dominującą (hetero)normatywnością. Za pomocą środków artystycznych i animacyjnych, uczestnicy i uczestniczki Sąsiedztwa przyjrzeli się panującym narracjom dotyczącym tożsamości płciowej i ekspresji seksualnej. Badając wybrane aspekty społecznych norm i tego, co w danej społeczności postrzegane jest jako słuszne i normalne, stworzyli projekty prowokujące, zaskakujące, pozwalające choć na chwilę przyjąć nową perspektywę wobec pozornie znanych zjawisk.

 

Półroczny proces poszukiwań podczas tegorocznej edycji Sąsiedztwa to przede wszystkim praca nad indywidualnym poznawaniem, czym jest queer i w jakich sytuacjach może stać się narzędziem emancypacyjnym i uwrażliwiającym; budującym rzeczywistość, w której nie ma miejsca na wykluczenia – mówi kuratora programu Agnieszka Różyńska.

 

W projektach podsumowujących kilkumiesięczną akademię pojawią się więc pytania o liczne wymiary (nie)obecności i niedoreprezentowania w sferze publicznej. Twórcy przyglądają się współczesnym trendom i kierunkom walk o reprezentację osób nienormatywnych seksualnie, związki partnerskie oraz bezpieczne warunki do uczenia się dla nieheteronormatywnej młodzieży. Padają także pytania o obecność nieheteronormatywnych osób starszych, a nawet starych (plac budowy Przegiętego Domu Seniora i Seniorki Pawła Świerczka). Uczestnicy zwracają uwagę na dominujący dyskurs afirmacji męskości w sporcie i rekreacji (instalacja i  interwencja na Starym Rynku 6 Piłkarzy(n)ki Wiki Krauz z udziałem Justyny Dziabaszewskiej), rolę kobiet w konfliktach zbrojnych (Studium nad fioletem – [  ] [  ] OBIEKTY OCHRONNE [  ] [  ] Olgi Dziubak), czy społeczne i ekonomiczne przywileje (Loteria urodzeń Laury Balcerek). O  coming outach – tych chcianych i niechcianych – opowie komiks Morda! Agnieszki Oleksiuk. Pytanie o przyszłość queeru pojawi się w  zinie queer after gay Daniela Waissa i Sary Jaworskiej. Premiera zina odbędzie się podczas wernisażu wystawy.

 

Interwencje podczas Marszu Równości zwrócą uwagę na jeszcze jeden przywilej: dostępu do reprezentowania swoich poglądów w przestrzeni publicznej –  i na tych, którzy tego przywileju nie mają (N/A Neighbour/Avatar – platforma awatarowa Moniki Popiel). Z myślą o tych, którzy żyją w małych polskich miasteczkach i na wsiach, z zauważeniem wielowarstwowych wykluczeń gejów i lesbijek żyjących w Polsce bez obywatelstwa, z troską o tych, którzy zostali wykluczeni ze swoich rodzin i społeczności przez swoją seksualność pójdziemy w radosnym pochodzie po równość, także dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą sobie pozwolić na osobistą reprezentację – dodaje Agnieszka Różyńska.

 

Dla niektórych uczestników projektu Marsz okaże się… biegiem, w dodatku obnażającym kulturowe oczekiwania i przyzwyczajenia (Wyścig na obcasach Mikołaja Stanocha i Gelejzy). Na  wyjątkowe, bo queerowe oprowadzanie kuratorskie do Muzeum Narodowego zaprosi kolektyw Pozqueer (Pochód na Wiejską Urszuli Kot i Przemysława Madeja).

 

H A R M O N O G R A M

 

Sąsiedztwo – granice bliskości 2019
QUEEROWY DEMONTAŻ

 

2 lipca / wtorek
Scena Robocza / Grunwaldzka 22

 

15–18 / Studium nad Fioletem – otwarta pracownia / Olga Dziubak

 

15–18 / Przegięty Dom Seniorki i Seniora – plac budowy / Paweł Świerczek

 

19 / Queer After Gay – premiera zina / Sara Jaworska, Daniel Weiss

 

19–21 / SĄSIEDZTWO / QUEEROWY DEMONTAŻ 2019
wernisaż interwencji artystycznych

 

Laura Balcerek / Olga Dziubak / Sara Jaworska, Daniel Weiss / Wika Krauz, Justyna
Dziabaszewska / Agnieszka Oleksiuk / Paweł Świerczek / Monika Popiel / Przemysław
Madej, Urszula Kot / Mikołaj Stanoch

 

gościnnie:
Żadna Strata – drag performance / Lizzy Strata

 

3–5 lipca / środa–piątek
Scena Robocza / Grunwaldzka 22

15–18 / SĄSIEDZTWO / QUEEROWY DEMONTAŻ / wystawa interwencji artystycznych

 

4 lipca / czwartek
Stary Rynek 6

17–20 / Piłkarzy(n)ki – turniej / Wika Krauz, Justyna Dziabaszewska

 

5 lipca / piątek
Scena Robocza / Grunwaldzka 22
18–19 / Neighbour/Avatar – platforma awatarowa / spotkanie / Monika Popiel

 

6 lipca / sobota

Muzeum Narodowe w Poznaniu / Aleje Marcinkowskiego 9

 

11:30–12:30 / Pochód na Wiejską – queerowe oprowadzanie po muzeum / Pozqueer
(Urszula Kot, Przemysław Madej)
Piknik Marszu Równości / ul. Ewangelicka

13–13:30 / Wyścig na obcasach / Mikołaj Stanoch, Gelejza
Platforma na Marszu Równości

14–16 / Neighbour/Avatar – platforma awatarowa / Monika Popiel

14–16 / [ ] [ ] OBIEKTY OCHRONNE [ ] [ ] / Olga Dziubak
Marsz Równości
Podczas Marszu Równości dystrybuowany będzie zin Queer After Gay

 

Kuratora projektu

Agnieszka Różyńska

 

ORGANIZATOR: Scena Robocza

PARTNERZY: Radio Afera, Czas Kultury, Wydział Edukacji Artystycznej
i Kuratorstwa (UAP), Galeria Tak, Pawilon, Stowarzyszenie Stonewall, House of Army

MATRONATY: Kampania przeciw homofobii, Codziennik Feministyczny, Lula Pink

 

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Poznań.

#poznanwspiera

 

 

SĄSIEDZTWO – GRANICE BLISKOŚCI 2017

 

Już po raz drugi spotkamy się w SCENIE ROBOCZEJ – Centrum Rezydencji Teatralnej, mieszczącej się na styku trzech dzielnic: Jeżyc, Łazarza i Grunwaldu, z których mieszkańcami postaramy się nawiązać kontakt i wejść w dialog. Rozejrzymy się po okolicy, zastanawiając nad pojęciem sąsiada także w kontekście zauważalnego w ostatnim czasie wzrostu zachowań ksenofobicznych, niechęci względem nowych mieszkańców Poznania – chociażby migrantów z Ukrainy i Białorusi, których liczba – nie tylko w Poznaniu –  regularnie wzrasta.

 

Wielokulturowa integracja twórców i mieszkańców ma na celu doprowadzenie do działań w przestrzeni publicznej, min. z zakresu teatru, performance i nowych mediów. Zakwalifikowane 10 osób weźmie udział w zajęciach oraz warsztatach podczas Akademii Sąsiedztwa, w czasie której eksperci podzielą się swoją wiedzą. Nauka oparta na doświadczeniu, dyskusji i współpracy pozwoli twórcom dowiedzieć się: jak diagnozować potrzeby danej społeczności; z jakich narzędzi można korzystać podczas pracy w wielokulturowych społecznościach; w jaki sposób zaprojektować proces twórczy, by każdy jego element był tak samo ważny, jak wyprodukowany efekt. Artyści będą mieli także okazję poszerzyć swoje umiejętności w zakresie Visual Designu i filmu artystycznego, otrzymując tym samym kolejne narzędzie do pracy.

 

Powstałe realizacje twórców, być może pierwsze o charakterze społecznym, mają doprowadzić do swobodnego poruszania się na polu sztuki partycypacyjnej. Najważniejszym aspektem projektu będzie praca kolektywna osadzona w procesie, bez nacisku na wytworzenie dzieła czy obiektu. Wyjście poza obecne tendencje sztuki ma na celu zdobycie wspólnego kapitału symbolicznego i wypracowanie strategii działań w obszarze praktyk artystyczno – społecznych.

 

HARMONOGRAM: 

 

21 – 22. 10

SZTUKA PROCESU / prowadzenie: dr Alicja Borkowska (Strefa WolnoSłowa)

 

04 – 05. 11

ART.TEAM.WORK – praca zespołowa w działaniu twórczym / prowadzenie: dr Krzysztof Łukomski, (UAP)

 

11 – 12. 11

VISUAL DESIGNE i film artystyczny w krótkiej formie / prowadzenie: Maria Porzyc

 

18 – 19. 11

PRACOWNIA PROJEKTOWA. Produkcja projektów artystyczno – społecznych / prowadzenie: Agnieszka Różyńska

 

02 – 03. 12

INTERWENCJE ARTYSTYCZNE

Finał projektu Sąsiedztwo – granice bliskości

 

 

Instalacja finałowa przygotowana przez międzynarodową grupę twórców zaprasza do wejścia w relację z nieswoją tożsamością, zapośredniczenia pochodzenia i wykonania choreografii przygotowanej przez globalną politykę instrumentalizacji ‚innego’.

 

Punktem wyjścia do doświadczenia, które uczestnicy zbudowali w dniach 1 i 2 grudnia w Scenie Roboczej była gestaltowa akademia zaprojektowana przez Agnieszkę Różyńską, zapraszająca do przyjrzenia się sztuce procesu, oporu i kolektywnym narzędziom do budowania sytuacji twórczych. A reinterpretacja pojęcia sąsiedztwa, konotowanego z bliskością społeczną, w kontekście zauważalnego w ostatnim czasie wzrostu zachowań ksenofobicznych i niechęci względem migrantów i migrantek, którzy coraz częściej są naszymi współmieszkańcami – sąsiadami, stanie się punktem odniesienia finałowych instalacji, performanców i prac.

 

 

Artyści: 

 

Agata Witkowska, Agnieszka Różyńska, Aleksandra Kołodziej, Bohdan Mucha, Christina Everts, Cristina Ferreira, Hubert Karmiński, Katsiaryna Sheliahovich, Kuba Borkowicz, Małgorzata Maciaszek, Olga Beyga, Paulina Piórkowska, Rafał Żarski, Robet Pyczek, Yulia Krivich

 

09. 12
Ewaluacja procesu twórczego

 

 

SĄSIEDZTWO – GRANICE BLISKOŚCI 2016

 

Projekt “Sąsiedztwo – granice bliskości” jest wynikiem dotychczasowych prac Sceny Roboczej. “Na styku trzech dzielnic – Łazarza, Jeżyc i Grunwaldu – próbujemy stworzyć nie tylko przestrzeń twórczą dla sceny offowej w Poznaniu, ale przede wszystkim staramy się zbudować sieć relacji pomiędzy nami, artystami, animatorami, kuratorami i mieszkańcami tych dzielnic.” – mówi Agnieszka Różyńska, kuratorka projektu.

Projekt wypłynął z refleksji nad kształtem i treścią tworzonych dziś projektów artystycznych i społecznych.  Staraliśmy się pomyśleć o nich kompletnie. Potraktować je jak interwencje, które powodowane są konkretną potrzebą; które podczas realizacji zyskują przemyślaną formę oraz finalnie mają realne oddziaływanie. Większość projektów dziś wymaga pełnego pakietu kompetencji od twórców. Zaczynając od tworzenia zespołu, napisania wniosku, zarządzania działaniami, aż po pakiet umiejętności merytorycznych i artystycznych: tworzenie diagnozy czy znajomość języka performansu. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że większość projektów układanych jest zgodnie z wymogami grantodawcy, co skutkuje wysypem działań, które nie odpowiadają na realne potrzeby, a ich forma niemożliwa jest do zmierzenia kryteriami wartości artystycznej.

Wychodząc na przeciw (a może “przeciwko”?) erze “projektariatu” stworzyliśmy program rozwoju kompetencji twórczych i projektowych dla dwunastu animatorów i artystów, którzy chcą działać w przestrzeni publicznej. Ta niezależna akademia podzielona jest na kilka sekcji i ma na celu rozwinięcie umiejętności  takich jak: praca w zespole czy rozwiązywanie konfliktów oraz proponować zestaw narzędzi do pracy artystycznej tj. warsztaty z reżyserii dźwięku czy światła. Warsztaty poprowadzą m.in. Bartek Lis (kurator Muzeum Współczesnego we Wrocławiu), Anna Karolina-Kłys (reporterka, dziennikarka, aktywistka), Arti Grabowski (performer), Paulina Góral (reżyserka światła).

 

Przez 4 weekendy wykładów, spotkań i warsztatów (październik-grudzień 2016 r.) 12 wybranych uczestników weszło w proces twórczy, którego celem było zaprojektowanie i wyprodukowanie akcji performatywnej, instalacji lub działania w przestrzeni publicznej. Uczestnicy otrzymali pełne wsparcie merytoryczne zaproszonych ekspertów a zespół Sceny Roboczej zapewnił im wsparcie produkcyjne i tutorskie, a także udostępnił zaplecze techniczne (sale warsztatowe, scena teatralna, zaplecze socjalne) niezbędne do pracy w procesie.

 

 

HARMONOGRAM: 

 

15.10

 

„Diagnoza potrzeb w projektach społecznych” – Bartek Lis, Agnieszka Różyńska

 

16.10

 

“Research w projektach artystycznych” – Anna Karolina Kłys / I warsztat

 

22.10

 

“Performans, jako narzędzie zmiany” – Arti Grabowski / I warsztat

 

 

23.10

 

“Performans, jako narzędzie zmiany” – Arti Grabowski / II warsztat

 

05.11

 

“Poszukiwanie tematu i praca badawcza” – Anna Karolina Kłys / II warsztat

 

06.11

 

“Zarządzanie projektem w procesie twórczym” – Agnieszka Różyńska / I warsztat

 

19.11

 

“Zarządzanie konfliktem w procesie projektowania” – Agnieszka Różyńska / II warsztat

 

 

20.11

 

„Twórca w społeczności – wpływ vs wspólnota” – Agnieszka Różyńska / III warsztat

 

3.12

 

“Reżyseria dźwięku” – Łukasz Zygarlicki / I warsztat

 

4.12

 

“Reżyseria światła” – Paulina Góral / I warsztat

 

5-15.12

 

realizacja projektów artystyczno – społecznych / działanie w przestrzeni

 

 

grudzień (po finałowych akcjach) – “Ewaluacja projektów” – Agnieszka Różyńska / IV warsztat