SĄSIEDZTWO – GRANICE BLISKOŚCI 2017 / OPEN CALL

Artystko, twórco, aktywisto, animatorze_rko kultury, osobo wrażliwa na to, co dzieje się dookoła, bądź krytycznie nastawiona do kierunku, w którym zmierza świat – czuj się zaproszony_a do udziału w kolejnej edycji projektu SĄSIEDZTWO – granice bliskości.


Już po raz drugi spotkamy się w SCENIE ROBOCZEJ – Centrum Rezydencji Teatralnej, mieszczącej się
na styku trzech dzielnic: Jeżyc, Łazarza i Grunwaldu, z których mieszkańcami wypracujemy nowe znaczenie bliskości. Zastanowimy się nad pojęciem sąsiedztwa, konotowanego z bliskością społeczną, w kontekście zauważalnego w ostatnim czasie wzrostu zachowań ksenofobicznych, niechęci względem części mieszkańców polskich miast, w tym migrantów i migrantek, którzy coraz częściej są naszymi współmieszkańcami – sąsiadami.

Wielokulturowa integracja twórców i mieszkańców ma na celu doprowadzenie do działań w przestrzeni publicznej, które złamią znane nam kategorie twórcze i społeczne. Narzędzia z zakresu visual designu, performance, art.team.work i pogłębionego research-u staną się naszą podstawą do twórczych realizacji.

 

Zakwalifikowane 10 osób weźmie udział w zajęciach  warsztatowych oraz otrzyma dotację
na realizację swoich prac.

 

Na aplikacje czekamy do 17 października. Wypełnione aplikacje prosimy wysyłać na adres: biuro@scenarobocza.pl, a w tytule wpisywać: SĄSIEDZTWO – granice bliskości.

Wyniki zostaną ogłoszone 19 października.

 

Kuratora: Agnieszka Różyńska
Producenta: Aleksandra Kołodziej
Komunikacja projektu: Paulina Piórkowska

 

Partnerzy: Galeria Miejska Arsenał Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP
Patronat / matronat medialny: Czas Kultury, Radio Afera, Łazarz.pl

 

PROGRAM:

 

21 – 22 października
SZTUKA PROCESU / prowadzenie: dr Alicja Borkowska (Strefa WolnoSłowa) i Agnieszka Różyńska (Scena Robocza)

Warsztat poświęcony będzie sztuce tworzonej przez artystów we współpracy ze społecznościami lokalnymi, grupami zagrożonymi, wykluczeniem społecznym, mniejszościami narodowymi i etnicznymi, jak również twórczości angażującej do działań pojedyncze osoby niezwiązane do tej pory ze światem artystycznym. Spotkanie będzie aktywną refleksją (w działaniu) o tym, co to znaczy czerpać z ludzkich historii i biografii
w celu stworzenia projektu artystycznego jakie takie działania przynoszą możliwości, inspiracje oraz jakie zagrożenia. Z jednej strony przyjrzymy się artystom, którzy zajmują się sztuką dokumentalną, z drugiej strony tym tworzącym sztukę partycypacyjną. Poprzez dyskusję oraz aktywne działania warsztatowe wykorzystujące narzędzia z pogranicza sztuk wizualnych. performatywnych i muzyki zastanowimy się nad tym, jak sztuka buduje wspólnotę oraz jak wpływa na ludzi czynnie zaangażowanych w działania artystyczne
w swojej społeczności przez artystów czy grupy twórcze.

 

04 – 05 listopada
ART.TEAM.WORK – praca zespołowa w działaniu twórczym / prowadzenie: dr Krzysztof Łukomski (UAP)

Na zajęciach zostaną omówione zagadnienia związane z TEAM.WORKiem jako metodologią pracy artystycznej
na przykładzie wybranych działań społeczności artystycznych z całego świata.
Nadrzędnym założeniem będzie skupienie się wokół konkretnego problemu wynikającego
z potrzeby miejsca i grupy ludzi i twórcze rozwiązanie ich, co będzie charakteryzowało wspólne zakończenie projektu przez uczestników. Uczestnicząc w dyskusjach zrozumiesz powstające podczas warsztatów dzieło (o charakterze publicznym lub społecznym) jako integralną część z kontekstem, a nie jako “rezultat działań w kontekście
(np. miejsca, grupy społecznej). Artyści- twórcy wraz z uczestnikami procesu powstawania dzieła / sytuacji uczestniczą na równych prawach w jego omówieniu.

 

11 – 12 listopada
VISUAL DESIGNE i film artystyczny w krótkiej formie / prowadzenie: Maria Porzyc

Warsztaty będą się składać z dwóch 7 godzinnych spotkań, w efekcie których zostaną stworzone realizacje filmowe. Uczestnicy zapoznają się z podstawami animacji poklatkowej, wideoartu, ale także będą mieli/miały okazję dowiedzieć się na co zwracać uwagę podczas tworzenia projekcji na użytek spektaklu teatralnego i koncertu.
W trakcie  warsztatów zostaną omówione funkcje jakie pełni obraz video w performance i teatrze, ale także ograniczenia jak i nowe, ciekawe możliwości korzystania ze światła projektora na scenie.

Punktem wyjścia będzie rysunek – uczestnicy zmierzą się z rysowaniem projekcji w czasie rzeczywistym, a także stworzą animowany kolaż rysunkowy, który następnie będziemy przetwarzać i edytować. Narzędzia, które zostaną wypróbowane na grafikach, sprawdzą się także przy pracy ze zdjęciami i filmami, a nawet obrazem z kamery
„na żywo”.

 

18 – 19 listopada
PRACOWNIA PROJEKTOWA. Produkcja projektów artystyczno – społecznych / prowadzenie: Agnieszka Różyńska

Celem spotkania będzie rozwój artystów i animatorów poprzez dostarczenie im niezbędnych umiejętności i wiedzy
z zakresu zarządzania projektem społeczno – artystycznego.
Zakres zajęć dotyczyć będzie diagnozy potrzeb społecznych, produkcji wydarzeń kulturalnych, pozyskiwanie środków na działania artystyczne, ewaluacji procesu twórczego i pracy projektowej.
Wszystkie wydarzenia odbywają się w weekendy w godzinach 11-17.

 

02 – 03 grudnia
INTERWENCJE ARTYSTYCZNE
Finał projektu Sąsiedztwo – granice bliskości 2017

Finałowy pokaz realizacji: akcji performatywnych, instalacji i działań w przestrzeni publicznej, będących efektem udziału twórców w projekcie Sąsiedztwo – granice bliskości.

 

_______________________________________________________________________________

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Poznania.