Aleksandra Jakubczak

Zapraszamy kobiety w każdym wieku do podzielenia się z nami własnymi pamiętnikami, bądź pamiątkami po bliskich i tym samym współtworzenia tego projektu!

 

https://www.facebook.com/events/1063146613825925/

 

W ramach rezydencji planowane są dwie sesje otwarte warsztatowe. Tematem przewodnim jest swobodna ekspresja – nie tylko literacka, ale obyczajowa, performatywna, cielesna. Kanwą do nich będą fragmenty pamiętników i przewijające się w nich wątki – będą pretekstem do eksplorowania różnych sposobów ustanawiania się pierwiastku kobiecego. Rozmawiać będziemy o dziewczęcości; zewnętrznych i wewnętrznych czynnikach powodujących autocenzurę, o tym, jak poznać siebie teraz, poprzez poznanie siebie kiedyś. Spotkania będą miały charakter swoistego performatywnego researchu, który pomoże przybrać kształt finalnej odsłonie projektu.
Warsztaty poprowadzi reżyserka teatralna Ola Jakubczak, jak również zaproszone przez nią gościni: artystka/instagramowiczka i krytyczka sztuki Zofia Krawiec oraz choreografka i tancerka Kasia Sikora.

 

Terminy warsztatów: 17-18, 24-25 marzec

 

Finał rezydencji: kwiecień 2018

 

Jeśli macie pytania, chciałybyście się spotkać zanim podarujecie nam swoje zapiski, śmiało kontaktujcie się z naszą producentką Olą Kołodziej lub bezpośrednio z rezydentką Olą Jakubczak:

 

mail rezydentki Oli Jakubczak: jakubczakola@gmail.com
mail producentki Oli Kołodziej: a.kolodziej@scenarobocza.pl
tel.: 795 577 022

 

adres do wysyłki:
Aleksandra Kołodziej
SCENA ROBOCZA
ul. Grunwaldzka 22
60-785 Poznań

 

Pamiętniki zbieramy do 11 marca 2018.

 

„Pamiętniki oferują konfesyjną, intymną narrację, dla autorek są często pierwszą przestrzenią własną, otwieraną, odzyskiwaną, poszerzaną. Takie pisanie, podobnie jak ostatnie nurty feminizmu młodych dziewczyn z nurtu sad girls, instagram girls czy selfie feminizmu może stać się formą oporu. Prezentowane, reprodukowane, przetwarzane mogą stać się narzędziem oporu wobec opresji, wyrazem siły i gestem przejmowania przestrzeni, odbierania należnych pozycji, zajmowania miejsca, zabierania przestrzeni. To, co prywatne może być wykorzystane do uzyskania lub ustanowienia podmiotowości. Zapisany bezpośrednio proces samopoznania, poszukiwanie lub fiasko odnalezienia języka odzwierciedla szersze mechanizmy wytwarzania i reprodukowania modeli kobiecości i kobiecych ról. Interesuje mnie ten formacyjny proces i postawienie go w świetle feministycznego empowerment, odzyskiwania pozycji, sięgania po symboliczną władzę. Pamiętniki mówią do nas bez pośrednika, nie potrzebują autorytetu, hierarchii, przyzwolenia i usankcjonowania. Pisanie pamiętników jest poza hierarchiami i autorytetami, zyskując tym samym subwersywną wartość wobec mainstreamowych narracji i patriarchalnego porządku. Jednocześnie pamiętniki kobiet długo były wykluczane z pola tzw. poważnej, ambitnej literatury, uchodząc za gatunek łatwiejszy. Mnie interesuje właśnie ich surowość, witalność, niezgrabność oraz gra z pojęciami pretensjonalności czy egzaltacji, które być może w procesie performatywnego researchu okażą się kategoriami narzuconymi i możliwymi do „odzyskania”.

 

Pamiętniki to projekt instalacji performatywnej opowiadającej o tworzeniu się kobiecego podmiotu i różnych modelach kobiecości funkcjonujących i przekazywanych przez pokolenia polskich kobiet.

 

Częścią materiału będą też moje własne pamiętniki, które chcę oddać na równych zasadach z pozostałymi, podarowanymi notesami. Chcąc otwierać przestrzeń czyjejś prywatności, jej prezentacji i reprezentacji, nie mogę pominąć siebie”.

 

Aleksandra Jakubczak – reżyserka, autorka instalacji. Ukończyła wiedzę o teatrze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz reżyserię w Akademii Teatralnej w Warszawie. W październiku 2013 zrealizowała w duecie reżyserskim spektakl dokumentalny Zachem. Interwencja (reż. Jakubczak/Wdowik). Jako laureatka konkursu Off: Premiery / Prezentacje w poznańskim Teatrze Ósmego Dnia wyreżyserowała przedstawienie Serdeczny wg tekstu Krzysztofa Szekalskiego (2013, prezentowany w Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu oraz Teatrze Studio w Warszawie). Podczas Ruhrtriennale 2014 asystowała przy produkcjach Romea Castellucciego Le Sacre du Printemps oraz Neither. Odbyła także warsztat mistrzowski u Jana Lauwersa podczas Biennale Teatru w Wenecji 2013. W kwietniu 2015 w ramach projektu Praga. Między utopią a rozczarowaniem w Teatrze Powszechnym w Warszawie zrealizowała spektakl dokumentalny WIETNAM/WARSZAWA, który wszedł do repertuaru Teatru Powszechnego. We wrześniu 2015 w ramach projektu Warszawa.doc kuratorowanego przez Romana Pawłowskiego, Fundację BOTO oraz Festiwal Konfrontacje Teatralne w Lublinie premierę miał jej spektakl Po co psuć i tak już złą atmosferę wg tekstu Krzysztofa Szekalskiego (prezentacje m.in. w Teatrze Wybrzeże w Sopocie, TR Warszawa, Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje w Lublinie, na stałe w repertuarze Teatru Nowego w Poznaniu). Od października 2015 do kwietnia 2016 współpracowała z kolektywem Gob Squad w Berlinie jako asystentka przy produkcji Wojny i Pokoju w Volksbuhne w Berlinie. W ramach Stypendium Artystycznego Marszałka Woj. wielkopolskiego realizowała projekt artystyczno-badawczy o życiu młodych kobiet w małych miasteczkach wielkopolski. W sezonie 2016/2017 wraz z Magdą Szpecht reżyserowała instalację performatywną Czemu do ciebie nie piszę w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie oraz w Teatrze Polskim w Poznaniu spektakl Great Poland. Zrealizowała także performans Epic Fail. An Excercise dla Festiwalu Friday Island w Luksemburgu oraz instalację performatywną Przestrzeń prywatna w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Obecnie pracuje nad autorskim projektem 4 tygodnie w TR Warszawa w ramach programu Obcy w domu. Wokół Marca’68.